Κυριακή 29 Μαρτίου 2009

ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ-ΝΑΤΟΪΚΟΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

«Φωνή της Αλήθειας», αρ. φυλ 12, 1-15/4/1994, σελ. 1,2

- όχι στις δολοφονικές επιδρομές κατά της Βοσνίας
- υποκινούμενη από τους ιμπεριαλιστές και τους εθνικιστές-σωβινιστές η τεχνητή όξυνση Ελλάδας-Αλβανίας

Ο λαός μας με οργή και αγανάκτηση πληροφορήθηκε τις νέες πειρατικές αεροπορικές δολοφονικές επιδρομές των αμερικανο-ΝΑΤΟϊκών ιμπεριαλιστών κατά της Βοσνίας, τις οποίες καταδίκασε απερίφραστα και αποφασιστικά. Με ανησυχία παρακολουθεί την τεχνητή ένταση και επιδείνωση που σημειώθηκε στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, μετά την προβοκατόρικη δολοφονική ενέργεια στο φυλάκιο της Επισκοπής, την οποία και καταδικάζει, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα και τις προκλητικές ενέργειες της φασιστικής κυβέρνησης Μπερίσα.
Γκανγκστερικές αεροπορικές επιδρομές του ΝΑΤΟ στη Βοσνία: Το γνωστό σχέδιο των αμερικανο-ΝΑΤΟϊκών ιμπεριαλιστών για βομ­βαρδισμό των θέσεων των Σέρβων της Βοσνί­ας δεν αποτελεί πια διαρκή απειλή. Έγινε, για πρώτη φορά στις 10 Απρίλη, μια επικίν­δυνη και αιματηρή πραγματικότητα με την γκανγκστερική επιδρομή των δυο αμερικάνικων F-16, που έπληξαν με 4 πυραύλους σερβι­κούς στόχους στην περιοχή του Γκόραζντε, και μάλιστα όχι μόνο στρατιωτικούς αλλά και πο­λιτικούς στόχους, μ' αποτέλεσμα πολλά θύμα­τα άμαχου πληθυσμού.
Ως πρόσχημα για την πειρατική δολοφονική αυτή επίθεση των F-16 χρησιμοποιήθηκε μια δήθεν επίθεση των Σέρβων της Βοσνίας κατά των κυανόκρανων στο μουσουλμανικό θύλακα του Γκόραζντε. Οι πραγματικοί λόγοι είναι προφανώς άλλοι. Ο ένας λόγος είναι, ότι οι Σέρβοι της Βοσνίας βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοής από την κατάληψη της πόλης και αυτό επέβαλε στους ιμπεριαλιστές την αναχαίτισή τους. Ο άλλος είναι η απόφαση των αμερικανο-ΝΑΤΟϊκών ιμπεριαλιστών να προχω­ρήσουν στην κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.
Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται τόσο από την επανάληψη - συνέχιση των βομβαρδισμών σερβι­κών στόχων και την τεχνητή όξυνση, ευθύς α­μέσως, των σχέσεων Αλβανίας-Ελλάδας μετά την προβοκατόρικη δολοφονική ενέργεια στο φυλάκιο της Επισκοπής όσο και από τις δη­λώσεις του αρχηγού του αμερικάνικου ιμπερια­λισμού Κλίντον, σύμφωνα με τις οποίες, οι βομβαρδισμοί επαναλήφθηκαν "επειδή οι Σέρ­βοι συνέχισαν τις επιθέσεις τους ενάντια στις μουσουλμανικές δυνάμεις του Γκόραζντε".
Στη δεύτερη αεροπορική επιδρομή, 11 Απρί­λη, των δυο αμερικάνικων F-18, οι τρεις βόμβες που ρίχτηκαν κατέστρεψαν δυο άρμα­τα μάχης των Σέρβων της Βοσνίας και στρατιωτικά οχήματα. Ετσι έγινε πράξη και η κυνι­κή, θρασύτατη και προκλητική δήλωση του Κλίντον, μετά τον πρώτο βομβαρδισμό, ότι "αν χρειαστεί, θα επαναλάβουμε τις επιδρομές".
Και η νέα αυτή πρόκληση των αμερικανο-ΝΑΤΟϊκών ιμπεριαλιστών με τις απανωτές δολοφονικές επιδρομές, που σκορπούν τον όλε­θρο στο λαό της μαρτυρικής Βοσνίας και απειλούν άμεσα με ανάφλεξη την περιοχή των Βαλκανίων, αποτελεί την καλύτερη απόδειξη για τον εγκληματικό και τρομοκρατικό τους ρόλο σε βάρος των λαών και των μικρότε­ρων χωρών.
Οι προκλήσεις των ΝΑΤΟϊκών ιμπεριαλι­στών συνεχίστηκαν με πτήσεις, στις 14 Απρί­λη, πάνω από το αεροδρόμιο της Τούζλα και ολόκληρη την πόλη και καθώς φαίνεται θα συνεχιστούν και στο μέλλον.
Τεχνητή όξυνση και επικίνδυνη επιδείνω­ση των ελληνο-αλβανικών σχέσεων: Δεν εί­ναι πρώτη φορά τον τελευταίο καιρό που οξύ­νονται οι ελληνο-αλβανικές σχέσεις. Και η πα­λιότερη και η σημερινή τεχνητή όξυνση υποκι­νήθηκε από τους αμερικανο-ΝΑΤΟϊκούς ιμπερι­αλιστές για να εξυπηρετηθούν τα υποδουλωτικά και επεκτατικά σχέδια τους στην περιοχή, με ενεργούμενα πάντα τους εθνικιστές-σωβινιστές και των δυο χωρών.
Κατ’ αρχήν δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής, ότι το επεισόδιο-προβοκάτσια στο αλβανικό φυλάκιο της Επισκοπής, που κόστι­σε τη ζωή δυο αλβανών στρατιωτών και το ο­ποίο η φασιστική κυβέρνηση του Μπερίσα α­πέδωσε σε ομάδα 6-7 ανδρών με στολές των ελληνικών ειδικών δυνάμεων και θεώρησε υ­πεύθυνη την ελληνική κυβέρνηση, συνέβη μια μέρα μετά την έναρξη του βομβαρδισμού θέσε­ων των Σέρβων της Βοσνίας.
Ως τώρα δεν είναι γνωστοί οι "ανώνυμοι" δράστες του επεισοδίου-προβοκάτσιας. Το βέ­βαιο όμως είναι ότι αυτό δεν είναι ούτε τυ­χαίο ούτε άσχετη είναι η χρονική στιγμή που επιλέχθηκε για την πραγματοποίηση της επι­κίνδυνης αυτής προβοκάτσιας.
Η αδικαιολόγητη συνέχεια στο αιματηρό ε­πεισόδιο με απομάκρυνση του έλληνα πρόξενου από το Αργυρόκαστρο, απομάκρυνση του πρώτου Γραμματέα από την Αλβανική Πρε­σβεία της Αθήνας, προσωρινή ανάκληση του αλβανού Πρέσβη από την Αθήνα, και το πιο σοβαρό, η καταγγελία της φασιστικής κυβέρνη­σης Μπερίσα σε βάρος της Ελλάδας στο Σ.Α. του ΟΗΕ που απαιτεί να χαρακτηριστεί ως χώρα που υποθάλπει την τρομοκρατία και την αστάθεια στην περιοχή, δείχνει κατά πρώτο τον τεχνητό χαραχτήρα της όξυνσης των σχέσεων Ελλάδας-Αλβανίας, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονική στιγμή για τις εξελίξεις στην περιοχή και επιπλέον, ότι τόσο η αιματηρή προβοκάτσια όσο και η τεχνητή όξυνση είναι μέρος του γενικότερου σχεδίου των ιμπεριαλι­στών για επέκταση του πολέμου και στις άλ­λες βαλκανικές χώρες.
Διαμορφώνεται, έτσι, μια κατάσταση επικίν­δυνη και πολύ ανησυχητική. Μεγαλύτερη όμως ανησυχία προκαλεί η παραπέρα εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών, οι οποί­ες, παρά το γεγονός ότι ο Μπερίσα σε επι­στολή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε θεωρεί δεδομένη την ανάμιξη της ελληνικής κυβέρνησης στο αιματηρό επεισόδιο της Επισκοπής, παραμένουν, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, τε­ταμένες και δεν βελτιώνονται. Η διατήρηση της έντασης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αλβανία και η ρευστότητα της κατάστασης στις μεταξύ τους σχέσεις είναι αδικαιολόγη­τη και αυτή τη στιγμή άκρως επικίνδυνη, ε­πειδή δυναμώνει τη γενικότερη ρευστότητα που επικρατεί στα Βαλκάνια, μετατρέπεται σε αποσταθεροποιητικό παράγοντα και διευκολύ­νει άμεσα την προώθηση των αποσταθεροποιητικών σχεδίων των ιμπεριαλιστικών δυνάμε­ων στην περιοχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: