Τρίτη 24 Μαρτίου 2009

ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ»

«Φωνή της Αλήθειας», αρ. φυλ 4, 1-15/11/1993, σελ. 4

Η άνοιξη στην φύση είναι εποχή της φυσικής αναγέννησης, της νέ­ας βλάστησης και της ωρίμανσης νέων καρπών, κι αυτό προέρχεται από την δυνατότητα που έχει η φύ­ση να αναγεννιέται.

Έχει το καπιταλιστικό σύστημα σήμερα την δυνατότητα να δημιουρ­γεί νέα κόμματα διαφορετικά από αυτά που υπάρχουν, τα οποία να υ­ποστηρίζουν τα μεγάλα εθνικά και λαϊκά συμφέροντα; Ασφαλώς όχι.

Γιατί, λοιπόν, αυτές οι εντυπωσια­κές λέξεις

"Άνοιξη", "Επανάστα­ση" που χρησιμοποιεί ο Α. Σαμα­ράς; Γιατί απλούστατα αυτή η φρα­σεολογία συνδέεται με τα μεγάλα οράματα του λαού μας για την κοι­νωνική του απελευθέρωση από την καπιταλιστική σκλαβιά. Οι αστοί πολιτικοί δεν μπορούν ν’ αλλά­ξουν την πολιτική και οικονομική πραγματικότητα με έργα, γι’ αυτό καταφεύγουν μόνο στα λόγια, αν άλλαζαν την κοινωνική κατάσταση θ' αρνούνταν τον πολιτικό εαυτό τους...
Τον ρόλο για την αλλαγή της κοινωνίας τον έχει αναθέσει η ι­στορία στον προλετάριο και στους κομμουνιστές και από την Μεγάλη Σοσιαλιστική Οκτωβριανή Επανά­σταση επιβεβαιώθηκε ο ιστορικός ρόλος του προλεταριάτου.

Η "Πολιτική Άνοιξη" είναι κόμ­μα αστικό κι ανήκει στην αντι­δραστική Δεξιά, αποσπάστηκε από τη ΝΔ και συγκεντρώνει από το χώρο της. Για να φανεί αρεστό στο λαό καλλωπίζεται με φρασεολογία προοδευτική και προσπαθεί να πα­ρουσιαστεί σαν κάτι διαφορετικό α­πό τη Νέα Δημοκρατία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: