Κυριακή, 29 Μαρτίου 2009

ΤΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ: μισθοφόροι των ΝΑΤΟϊκών ιμπεριαλιστών για την καταπίεση των λαών της πρώην Γιουγκοσλαβίας

«Φωνή της Αλήθειας», αρ. φυλ 49, 1-15/1/1996, σελ. 1,4

 

- να ανακληθούν οι έλληνες στρατιώτες από τη Βοσνία
- έξω τα ΝΑΤΟϊκά στρατεύματα από τα Βαλκάνια

Η συμμετοχή, αποστολή και η παρου­σία ελληνικού στρατού στα υπό τις δι­αταγές του ΝΑΤΟ ιμπεριαλιστικά στρατεύματα κατοχής στη Βοσνία εί­ναι ήδη πραγματικό γεγονός. Μια συμμετοχή που από την πλευρά της κυ­βέρνησης κλιμακώθηκε βήμα-βήμα, πολύ προσεχτικά, αθόρυβα και χωρίς τυμπανοκρουσίες, ώστε να αποφευ­χθούν οι λαϊκές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις για τη ματαίωση αυτού του επικίνδυνου για τον τόπο (και όχι μό­νο) τυχοδιωκτισμού.
Η εμπλοκή της Ελλάδας στους τυχο­διωκτισμούς των ΝΑΤΟϊκών ιμπερια­λιστών (κύρια ΕΠΑ-Γερμανίας, κλπ.) στην πρώην Γιουγκοσλαβία, παρά τις διαψεύσεις της κυβέρνησης, βρίσκεται από καιρό τώρα σε εξέλιξη με τη συμ­μετοχή αρχικά της φρεγάτας "Φορμίων" στο θαλάσσιο αποκλεισμό της Νέ­ας Γιουγκοσλαβίας και τη χρησιμοποί­ηση των ΝΑΤΟϊκών βάσεων (Άκτιο, κλπ.) από τους ιμπεριαλιστές για τον βομβαρδισμό σέρβικων στόχων στις ε­μπόλεμες περιοχές της πρώην Γιου­γκοσλαβίας.
Τη φρεγάτα "Φορμίων" ακολούθησε η φρεγάτα "Ύδρα" και τα ναρκαλιευτι­κά "Αύρα" και "Κλειώ" που κατέπλευ­σαν εδώ και βδομάδες στην Αδριατι­κή, για να ακολουθήσει στις 3 Γενάρη η αποστολή - αναχώρηση για λιμάνι της Κροατίας του υπερσύγχρονου αρ­ματαγωγού "Σάμος", που μετέφερε, σύμφωνα με ειδήσεις, 53 αξιωματι­κούς και υπαξιωματικούς και 26 οχή­ματα (αποτελούν την εμπροσθοφυλα­κή της κυρίως ελληνικής στρατιωτι­κής δύναμης). Αποβιβάστηκαν στο λι­μάνι Πλότς της Κροατίας και από ε­κεί οδικώς έφθασαν στο Βίσοβο, 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Σεράγε­βο, περιοχή του μουσουλμανικού το­μέα και τόπος εγκατάστασης του ελληνικού λόχου μεταφορών, που θα ε­νταχθεί στη ΝΑΤΟϊκή δύναμη μαζί με την βελγική και υπό βρετανική διοί­κηση. Είχε προηγηθεί στην περιοχή ά­φιξη 16 αξιωματικών του ελληνικού στρατού για αναγνώριση του εδάφους.
Τέλος στις 10 Γενάρη το μεσημέρι, χωρίς ιδιαίτερες τυμπανοκρουσίες, α­ναχώρησε από το λιμάνι της Θεσσαλο­νίκης με το οχηματαγωγό του Εμπορι­κού Ναυτικού "Φαίδρα" στρατιωτική δύναμη 180 ανδρών και 80 οχημάτων που αποτελούν τον ειδικό λόχο μετα­φορών, με αρχικό προορισμό το λιμά­νι Πλότς της Κροατίας και ύστερα το Βίσοβο.
Στη ΝΑΤΟϊκή δύναμη συμμετέχουν α­κόμα και δυο μεταγωγικά αεροσκάφη C-130.
Αυτές είναι προς το παρόν, σύμφωνα με τις επίσημες πηγές, οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις που συμμετέ­χουν στα ΝΑΤΟϊκά στρατεύματα κατο­χής στη Βοσνία - πάνοπλο βραχίονα του αμερικάνικου και ευρωπαϊκού κε­φαλαίου για το αιματοκύλισμα των λαών, την υποδούλωση τους και το ξαναμοίρασμα της περιοχής.
Οι ΕΠΑ και οι ευρωπαϊκές ιμπεριαλι­στικές δυνάμεις (με πρώτη τη Γερμα­νία και μάλιστα με στρατιωτική δύ­ναμη), που τώρα όλες παριστάνουν τα "λευκά περιστέρια της ειρήνης", είναι αυτές που άναψαν τη φωτιά του πολέ­μου και αιματοκύλισαν τους λαούς της πρώην  Γιουγκοσλαβίας,  έχοντας σαν υποτακτικούς-όργανα τους τις α­ντιδραστικές σοβινιστικές κλίκες των πρώην δημοκρατιών της. Αυτές, αρχί­ζοντας με την ενεργό ανάμιξη τους στην κατεύθυνση διάλυσης της Γιου­γκοσλαβίας, αφού πέτυχαν τη διάλυ­ση της υπέθαλψαν στη συνέχεια την αλληλοσφαγή των λαών της ενισχύο­ντας τις κυρίαρχες αντιδραστικές σοβινιστικές κλίκες με όπλα, προχώρη­σαν στους βάρβαρους δολοφονικούς βομβαρδισμούς για να φθάσουν σ’ αυ­τό που είχαν εξαρχής προγραμματί­σει: την εγκατάσταση σ’ αυτή την πε­ριοχή στρατιωτικών δυνάμεων κατο­χής για την παραπέρα προώθηση των σχεδίων τους. Όπως είναι γνωστό οι ι­μπεριαλιστές αρχικά χρησιμοποίησαν τα στρατεύματα του ΟΗΕ για να φθά­σουν σ' αυτό που ουσιαστικά επιδίω­καν: στην απ' ευθείας εγκατάσταση ΝΑΤΟϊκών στρατευμάτων στην περιο­χή.
Η συμμετοχή των ελληνικών στρα­τευμάτων αποκαλύπτει πρώτο, τον υ­ποτελή χαρακτήρα της πολιτικής της κυβέρνησης απέναντι στους ΝΑΤΟϊ-κούς ιμπεριαλιστές, μιας πολιτικής που εξυπηρετεί με τον πιο δουλικό τρόπο τα τυχοδιωκτικά σχέδια και συμφέροντα τους, και δεύτερο, ότι η ντόπια αστική τάξη ονειρεύεται να καρπωθεί οφέλη από την οικονομική διείσδυση στις γειτονικές χώρες, από τον "ιδιαίτερο ρόλο" που το ξένο κε­φάλαιο της υπόσχεται να παίξει στα Βαλκάνια, ρόλος ουσιαστικά μεσάζο­ντα του ξένου κεφαλαίου.
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την α­ποστολή ελληνικού στρατού στη Βο­σνία δεν μετατρέπει μόνο τα παιδιά του λαού σε μισθοφόρους των ΝΑΤΟϊ­κών ιμπεριαλιστών και καταπιεστές-δολοφόνους των άλλων λαών, αλλά εμπλέκει και τη χώρα μας άμεσα στα φιλοπόλεμα σχέδια των ιμπεριαλι­στών στην περιοχή των Βαλκανίων.
0 λαός μας δεν πρέπει να ξεχνά ότι η ντόπια ξενόδουλη αστική τάξη δεν είναι η πρώτη φορά που στέλνει μισ­θοφορικά στρατεύματα σε άλλες χώ­ρες, όπως τα τελευταία χρόνια στη Σομαλία και τον Περσικό Κόλπο και παλιότερα στην Κορέα. Η δουλικότη­τα και η υποταγή της απέναντι στους ιμπεριαλιστές αφεντικά της δεν γνω­ρίζουν όρια και έχουν γίνει παροιμιώ­δεις. Όταν έφθασαν τα πρώτα φέρε­τρα ελλήνων στρατιωτών από την Κο­ρέα ο τότε Υπουργός Άμυνας Π. Κανελλόπουλος — ένας από τους πιο δραστήριους πολιτικούς και πνευματι­κούς στυλοβάτες της μοναρχο-φασιστι­κής αντίδρασης — δήλωνε κυνικά και προκλητικά: "Έλληνες στρατιώτες επέσατε εις την Κορέαν, επί πατρίου εδά­φους", λες και τα σύνορα της Ελλά­δας ήταν στην Κορέα. Και κάποια άλ­λη φορά ενώ είχε ήδη γεμίσει η Ελλά­δα με εκατοντάδες φέρετρα ο ίδιος προσφωνώντας το γνωστό εγκλημα­τία αμερικανό στρατηγό Βαν Φλιτ και εξαίροντας τη δράση του στην Ελλά­δα και την Κορέα δήλωνε ότι "οι έλλη­νες αισθάνονται υπερήφανοι για την συνέχισιν του αυτού έργου εις την Κο­ρέαν" (ακρόπολις" 8/9/53).
0 λαός μας με τις σποραδικές κινη­τοποιήσεις και διαμαρτυρίες του δεν κατάφερε να ματαιώσει την αποστολή ελλήνων στρατιωτών στην Βοσνία. Τώρα πρέπει να αγωνιστεί και να δυναμώσει την πάλη του για την ανά­κληση της ελληνικής στρατιωτικής δύ­ναμης ώστε να μην γίνουν τα παιδιά του καταπιεστές-δολοφόνοι των γειτο­νικών λαών, να απαγκιστρωθεί η χώ­ρα μας απ' αυτόν τον τυχοδιωκτισμό και να μην θρηνήσει άδικα θύματα στο βωμό των ιμπεριαλιστικών συμφερό­ντων στα Βαλκάνια και σε βάρος των γειτονικών λαών με τους οποίους τί­ποτε δεν έχει να χωρίσει.
***
Ενδεικτικό του κλίματος που σήμερα καλλιεργείται στα στρατευμένα παι­διά του λαού μας είναι μερικά απο­σπάσματα της ημερήσιας διαταγής που διαβάστηκε κατά την επίσημη τελε­τή (9.1.96) αναχώρησης των ελλήνων στρατιωτών και αξιωματικών για τη Βοσνία, που έγινε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας: "Μην ξεχνάμε ότι οργανωθή­καμε και συγκροτηθήκαμε πάνω στην Πέλλα, την αρχαία πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Εκπαιδευτήκαμε και επι­χειρησιακά προετοιμαστήκαμε στο Βέρμιο, στον Ελληνικό Βορρά, στην η­ρωική γη της Μακεδονίας, ακριβώς στα ίδια χώματα, στα ίδια μέρη, στην ίδια περιοχή που πριν είκοσι τέσσερις περίπου αιώνες βασίλεψε ο Φίλιππος ο Β'. Ασκηθήκαμε εκεί που πέρασε τα παιδικά του χρόνια, μεγάλωσε και κυ­νήγησε λιοντάρια ο Μέγας Αλέξαν­δρος". Και αλλού: "Από την Πέλλα και την Βεργίνα ξεκίνησε ο Μέγας Αλέ­ξανδρος την επική του προσπάθεια για διάδοση του ελληνικού πνεύματος και του ελληνικού πολιτισμού... Θα ξεκινήσουμε στις αρχές τον 1996 και εμείς μάλιστα από την Αλεξάνδρεια, που φέρει το όνομα τον".

Δεν υπάρχουν σχόλια: