Σάββατο 15 Αυγούστου 2009

Πωλ Ελυάρ: Γυναίκες ηρωίδες

«Φωνή της Αλήθειας», αρ. φυλ. 63, 1-31 Αυγούστου 1996, σελ.2

Αδερφές μου στην Ελλάδα,
ω, γυναίκες λεβέντισσες,
μια συμφωνία κλείσατε
στο θάνατο ενάντια

Ω, ακριβές κι αθάνατες μου,
παίζετε τη ζωή σας
Για να υπάρχει ζωή.
Σίμωσε η μέρα, ω, αδερφές μου,

που θα γελάμε τη λέξη πόλεμος,
τη λέξη δυστυχία
Γιατί θα έχετε νικήσει

Δεν υπάρχουν σχόλια: